Текила

Ольмека Голд (Olmeca Gold)

38% Мексика

0,05 л.                    1 л.    

275 Р       5500 Р

Ольмека Бланко (Olmeca blanco)

38% Мексика

270 Р       5400 Р

Камино Реал Бланко (Camino Real Blanco)

40% Мексика

150 Р       3000 Р

Камино Реал Голд (Camino Real Gold)

40% Мексика

150 Р       3000 Р